Žemės pirkimas


SKELBIMAS DĖL ŽEMĖS PIRKIMO

 

Valstybės įmonė Trakų miškų urėdija, įm. kodas 181542383, Miškininkų g. 8, Rubežių k. S.Trakų sen., Trakų r., vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-06-25 nutarimu Nr. 841 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo", nustatyta tvarka, skelbiamų derybų būdu, perka privačią žemės ūkio paskirties žemę naujiems miškams įveisti. Sklypas turi būti Trakų rajono ar Elektrėnų savivaldybių teritorijoje, į kurias patenka VĮ Trakų miškų urėdijos administruojami miškai. Perkamas sklypas turi atitikti vieną iš šių reikalavimų:

- Ne mažesnis kaip 0,5 ha ploto žemės sklypas, besiribojantis su valstybinės reikšmės miškais, kuriuos patikėjimo teise valdo VĮ Trakų miškų urėdija arba sklypas, esantis ne toliau kaip 1 km atstumu nuo tokių miškų.

- Atskiras, ne mažesnis kaip 3 ha dydžio žemės sklypas, nutolęs nuo VĮ Trakų miškų urėdijos valdomų miškų ne daugiau kaip 3 km, jeigu privažiavimas prie jo yra tinkamai servitutais įteisintas kelias.

- Atskiras, ne mažesnis kaip 5 ha dydžio žemės sklypas, nutolęs nuo VĮ Trakų miškų urėdijos valdomų miškų daugiau kaip 3 km, jeigu privažiavimas prie jo yra tinkamai servitutais įteisintas kelias;

O taip pat žemės sklypas privalo turėti nustatyta tvarka išduotą leidimą miškui įveisti

Kandidatas per skelbime nustatytą laiką pateikia Pirkimo komisijai paraišką dalyvauti derybose ir kartu su paraiška pateikia šiuos dokumentus:

- nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;

- kadastro duomenų bylos kopiją;

- nurodo nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, kitus veiklos apribojimus ir kitus kadastro duomenis, teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus veiklos prioritetus, tvarkymo režimą, nustatytus servitutus, kitus daiktinių teisių suvaržymus ir trečiųjų asmenų teises į siūlomą pirkti žemės sklypą;

- turto vertinimo ataskaitą, jeigu kandidatas nesutinka parduoti valstybei žemės sklypo naujiems miškams įveisti už kainą, apskaičiuotą pagal žemės verčių zonų žemėlapius, parengtus Masinio žemės vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1523 „Dėl Masinio žemės vertinimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo nuostatų įgyvendinimo", nustatyta tvarka;

- leidimą miškui įveisti.

 

Skelbiamų derybų pirkimo dokumentus galima gauti VĮ Trakų miškų urėdijoje, adresu: Miškininkų g. 8, Rubežių k. S.Trakų sen. Trakų r., arba internete adresu: www.tmu.lt/pirkimas

Detalesnė informacija teikiama telefonais: 8-686-13251, 8-686-13303, 8-686-13092, 8-528-32334; el. paštu info@tmu.lt.

Paraiškas prašome pateikti iki 2017 m. rugpjūčio 11 d. d. 11 val., adresu: Miškininkų g. 8, Rubežių k. S.Trakų sen., Trakų r.

 

 

 

DOKUMENTAI:

ĮSAKYMAS DĖL PIRKIMO KOMISIJOS SUDARYMO

PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

SPRENDIMO DĖL ŽEMĖS SKLYPO PIRKIMO EKONOMINIS IR SOCIALINIS PAGRINDIMAS

VĮ TRAKŲ MIŠKŲ URĖDIJOS ŽEMĖS SKLYPO PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU SĄLYGOS

 

 VĮ Valstybinių miškų urėdija
Trakų regioninis padalinys

Miškininkų g.8, Rubežių k., LT-21143 Trakų raj.
Įmonės kodas 132340880
PVM kodas LT323408811

Tel. 528-32306
Faksas 528-32307
El.paštas

Darbo laikas I-IV 7.30-16.30, V 7.30-15.15
Pietų pertrauka 11.30-12.15