Kertinės miško buveinės


Miškų biologinės įvairovės išsaugojimas - viena iš ekologiškai, ekonomiškai ir socialiai orientuoto subalansuoto miškų ūkio krypčių. Miškai vis dar turtingi biologinių vertybių, dėl ko miškų apsauga yra viena iš svarbiausių mūsų bendrų pastangų dalis, siekiant išsaugoti gamtinę aplinką ateities kartoms
2001 m. kovo mėnesį pagal Miškų ir saugomų teritorijų departamento bei Švedijos Östra Göteland regiono miškų valdybos sutartį, buvo pradėtas vykdyti Kertinių miško buveinių inventorizavimo Lietuvoje bandomasis projektas. Šio projekto tikslas - inventorizuoti biologinės įvairovės požiūriu vertingiausius miškų plotus (kertines miško buveines), šiuos plotus pažymėti planinėje medžiagoje bei sudaryti inventorizuotų kertinių miško buveinių duomenų skaitmeninę bazę. Projekto rezultatai buvo labai svarbūs priimant sprendimus dėl biologinės įvairovės požiūriu vertingiausių miško plotų tvarkymo ir apsaugos, ir turi didelę reikšmę miškų sertifikavimo procesui.
Šiame projekte kertinė miško buveinė (KMB) apibrėžiama kaip miško plotas, kuriame šiuo metu didelė tikimybė neatsitiktinai aptikti nykstančių, pažeidžiamų, retų ar saugotinų buveinių gyvūnų, grybų ir augalų rūšių. Gyvūnų, grybų ir augalų rūšys dažniausiai įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Rūšys, kurios atitinka saugomų rūšių kriterijus, tačiau dėl praktinių priežasčių nėra įtrauktos į Raudonąją knygą, šiame projekte prilyginamos saugomoms. Kertinės miško buveinės išskiriamos iš kitų miško buveinių pagal jų biologiškai vertingas savybes, pavyzdžiui: labai senus medžius, gausias medžių liekanas arba pagal tam tikrus miško raidos pobūdžio nulemiamus požymius.
Kertinių miško buveinių plotas neribojamas, jos tik pažymi, kad tam tikra miško buveinė yra biologiškai vertinga. Kertinė miško buveinė gali būti tiek pavienis labai stambus ąžuolas, tiek miško sklypas, užimantis daugelį hektarų.
Teritorija, kuri greitai (kelių dešimtmečių bėgyje) gali tapti kertine miško buveine, jeigu joje bus ūkininkaujama palaikant esančias biologinės įvairovės vertybes, vadinama Potencialia kertine miško buveinė (PKMB).
Kertinių miško buveinių inventorizacija VĮ Trakų miškų urėdijoje buvo pradėta 2001 m. ir užbaigta 2004 m. Inventorizuota 114 KMB, kurių bendras plotas sudaro 540,06 ha bei 30 PKMB, kurių plotas sudaro 124,03 ha. Visuose Trakų miškų urėdijos inventorizuotose KMB ir PKMB nevykdoma jokia ūkinė veikla.
Kertinės miško buveinės ypač svarbios miškų biologinės įvairovės apsaugai dėl ko ši inventorizacija labai vertinga gamtosauginiu požiūriu. Siekiant išvengti skaudžių klaidų ir išsaugoti biologinę įvairovę ekonomiškai efektyviausiomis priemonėmis, svarbu žinoti, kur yra įsikūrusios kertinės miško buveinės. Tiksliam miško biologinės įvairovės apsaugos priemonių nustatymui sudaryti tikslūs miško buveinių žemėlapiai.
 
 
 
 


VĮ Valstybinių miškų urėdija
Trakų regioninis padalinys

Miškininkų g.8, Rubežių k., LT-21143 Trakų raj.
Įmonės kodas 132340880
PVM kodas LT323408811

Tel. 528-32306
Faksas 528-32307
El.paštas

Darbo laikas I-IV 7.30-16.30, V 7.30-15.15
Pietų pertrauka 11.30-12.15