Paluknio girininkija


Paluknio girininkijos veiklos teritorijoje inventorizuota 6200 ha miškų, iš jų urėdijos valdomi valstybinės reikšmės miškai ir kiti plotai - 3579 ha (58 %), rezervuoti nuosavybės teisių atkūrimui ir privatūs miškai - 2621 ha (42 %).
Girininkijos miškai išsidėstę Trakų rajono savivaldybėje. Girininkijos veiklos teritorijos plotas 10,6 tūkst. ha, teritorijos miškingumas - 58,0 %.
Paluknio girininkijoje vyrauja IV miškų grupės (ūkiniai miškai) - 95,2%. Nors valstybinės reikšmės miškuose rekreacinės paskirties miškų nėra, tačiau rekreacines funkcija atlieka kitos paskirties miškai.
Valstybinės reikšmės miškuose dominuoja pušynai - 80 %, eglynai užima 10 %, beržynai - 6,7 % juodalksnynai 3,0 % ploto. Kasmet valstybiniuose miškuose iškertama 13,9 tūkst. m3 medienos. Miškas atkuriamas 28 ha plote. KONTAKTAIVĮ Valstybinių miškų urėdija
Trakų regioninis padalinys

Miškininkų g.8, Rubežių k., LT-21143 Trakų raj.
Įmonės kodas 132340880
PVM kodas LT323408811

Tel. 528-32306
Faksas 528-32307
El.paštas

Darbo laikas I-IV 7.30-16.30, V 7.30-15.15
Pietų pertrauka 11.30-12.15