Aplinkosauga


 Aplinkosauga - natūralios ir žmogaus paveiktos ar sukurtos aplinkos saugojimas nuo fizinio, cheminio, biologinio ir kitokio neigiamo poveikio ar pasekmių, atsirandančių įgyvendinant planus ir programas, vykdant ūkinę veiklą ar naudojant gamtos išteklius.

Saugomos teritorijos skirtos gamtai ir kultūros paveldo kompleksams, ekologinei pusiausvyrai ir biologinei įvairovei išsaugoti, gamtos ištekliams atkurti. 

Kertinės miško buveinės (KMB) - nepažeistas miško plotas, kuriame dabar yra didelė tikimybė aptikti nykstančių, pažeidžiamų, retų ar saugotinų specializuotųjų buveinių rūšių. 

VĮ TRAKŲ MIŠKŲ URĖDIJOS GAMTOSAUGINIS ŽEMĖLAPIS

Pavyzdiniai kraštovaizdyje egzistuojančių ekosistemų plotai

 

Trakų miškų urėdija kviečia vietos bendruomenės atstovus, įvairių gamtosaugos sričių, kultūros, sveikatos apsaugos specialistus ir ekspertus, jaunuosius miško bičiulius, medžiotojus bei visus miško lankytojus informuoti urėdijos darbuotojus apie miške rastus retų paukščių lizdus, kolonijas, retas, nykstančias augalų ir gyvūnų rūšis, miško ekosistemas ar kitus gamtosauginių požiūrių vertingus objektus. Taip pat laukiame pranešimų iš vietos bendruomenės narių apie istorine ir kultūrine prasme ypatingas urėdijos miškų vietas. 

Informuojant reikia nurodyti miško, medyno pavadinimą  ar koordinates (kad urėdijos darbuotojas galėtų tiksliai nustatyti kur saugotinas objektas yra), datą, kada radote tą objektą, savo vardą, pavardę.

 VĮ Trakų miškų urėdija, planuodama savo ūkinę veiklą, atsižvelgs į šių objektų reikšmę ir suteiks jiems reikalingą apsaugą.

Pranešimų laukiame:

tmu. lt svetainės skiltyje "Klausimai".


VĮ Valstybinių miškų urėdija
Trakų regioninis padalinys

Miškininkų g.8, Rubežių k., LT-21143 Trakų raj.
Įmonės kodas 132340880
PVM kodas LT323408811

Tel. 528-32306
Faksas 528-32307
El.paštas

Darbo laikas I-IV 7.30-16.30, V 7.30-15.15
Pietų pertrauka 11.30-12.15