Naujienos


2013 07 04 | Kaip veikia naujoji biokuro birža?
Prieš gerus metus kalbėdami apie biokuro rinką, šio verslo atstovai beveik vieningai sutarė – reikia biržos, kuri skatintų tarpusavio konkurenciją bei „praskaidrintų“ biokuro žaliavos kainą. Tačiau netgi biržai pradėjus veikti skirtingos Lietuvos savivaldybės biokurą perka už visiškai skirtingas kainas. GRYNAS.lt domėjosi, kaip veiks jau netrukus startuosiantis naujas biokuro biržos modelis.   Plačiau »

2013 07 01 | Miškininkų ir akademinės bendruomenės vizitas kitose šalyse
Šių metų birželio 23-30 dienomis miškų urėdijų specialistai, Valstybinio miškotvarkos instituto ir Aleksandro Stulginskio universiteto atstovai lankėsi Lenkijos, Slovakijos ir Vengrijos mokomosiose miškų urėdijose bei mokslo įstaigose, kurios ruošia miškų ūkio specialistus.   Plačiau »

2013 06 28 | Ministras V. Mazuronis: „darome viską kiaulėms ir šernams nuo maro apsaugoti“
Kilus afrikinio kiaulių maro protrūkiui kaimyninėje Baltarusijoje, netoli nuo sienos su Lietuva, Aplinkos ministerija Vyriausybės pavedimu imasi visų priemonių, kad būtų užkirstos bet kokios galimybės šia liga užsikrėsti laukiniams gyvūnams – šernams.   Plačiau »

2013 06 25 | Siekiant išsaugoti pasaulio miškus
Šalių vyriausybės paragintos pripažinti, kad miškai – esminė darnaus žmonijos vystymosi sąlyga   Plačiau »

2013 06 21 | Susitikimas su Nacionalinės žemės tarnybos vadovu
Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė, kad valstybiniai miško sklypai, rezervuoti, bet nepanaudoti nuosavybės teisių atkūrimui, būtų priskiriami valstybinės reikšmės miškų plotams ir perduodami patikėjimo teise valdyti valstybės įmonėms miškų urėdijoms.   Plačiau »

2013 06 21 | Pasitarimas LRV dėl prekybos apvaliąja mediena
Generalinė miškų urėdija ir toliau aktyviai remia Lietuvos perdirbėjus apsirūpinant apvaliąja žaliavine mediena.   Plačiau »

2013 06 17 | Biokuro gamintojų galvose – sumaištis
Energetikos kuro biržos „Baltpool“ surengta konferencija biokuro gamintojų abejonių neišsklaidė, tik dar labiau išryškino dvejones dėl reikalavimo reguliuojamiems šilumos tiekėjams pirkti biokurą per biržą.   Plačiau »

2013 06 14 | VĮ miškų urėdijų aukcionuose ir vėl nenupirkta visa apvalioji mediena
Šių metų birželio 11 d. 12 val. apvaliosios medienos elektroninėje pardavimų sistemoje (AMEPS) buvo paskelbti 2013 m. II pusmečio medienos aukciono rezultatai parodė, kad apvaliosios medienos pirkėjai vėl nenupirko visos pasiūlytos apvaliosios medienos.   Plačiau »

2013 06 14 | Pasitarimas miško kirtimų klausimais
Š. m. birželio 11 d. VĮ Trakų miškų urėdija organizavo regioninį pasitarimą miško kirtimų klausimais. Pasitarimo tikslas išanalizuoti iškylančias problemas bei ieškoti jų sprendimo būdų.   Plačiau »

2013 06 13 | Įvyko bendros Trakų miškų urėdijos ir Trakų rajono priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pratybos
Šių metų birželio 12 dieną gausios ugniagesių pajėgos skubėjo į Trakų rajone, Jogėlonių miške vykusias bendras VĮ Trakų miškų urėdijos ir Trakų rajono priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų pratybas.   Plačiau »

2013 06 07 | Būkime gamtos vaikai 2013
Saulėtą, birželio 6-tosios rytą, į Trakų rajono Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnaziją (toliau – Gimnazija) sugūžėjo pusšimtis Trakų miškininkų globojamų jaunųjų miško bičiulių (toliau – JMB) iš šešių rajono mokyklų.   Plačiau »

2013 06 06 | ES PARAMA – MIŠKO PRIEŠGAISRINIAMS MECHANIZMAMS
Viena iš Trakų miškų urėdijos veiklos funkcijų – visų nuosavybės formų miškų, esančių miškų urėdijos teritorijoje, apsauga nuo gaisrų. Be miško gaisrų savalaikio pastebėjimo ir operatyvaus užgesinimo, svarbus vaidmuo tenka prevencinėms priemonėms.   Plačiau »

2013 06 05 | Aplinkos ministerijos informacija: Valstybė gaus naudos ir iš ligi šiol nepanaudotų miškų
Vyriausybė protokoliniu sprendimu pritarė Aplinkos ministerijos siūlymui valstybinius miško sklypus, rezervuotus nuosavybės teisėms atkurti, bet tam nepanaudotus, priskirti valstybinės reikšmės miškams ir perduoti juos patikėjimo teise valdyti valstybės įmonėms miškų urėdijoms.   Plačiau »

2013 06 04 | Miškus patikimai saugo gaisrų stebėjimo kameromis
Užsienio valstybinių miškų apsaugos patirtis rodo, kad gaisrų miškuose plitimą per pusę sumažinti pavyko tik įrengus antžemines automatines jų stebėjimo sistemas.   Plačiau »

2013 05 23 | Svarstė gaisrų prevenciją - suabejojo VPT
Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, 2013 m. gegužės 22 d. iš­klau­sęs Ge­ne­ra­li­nės miš­kų urė­di­jos pa­aiš­ki­ni­mus dėl prieš­gais­ri­nės ste­bė­se­nos sis­te­mos ko­ky­bės, ne­ti­kė­tai nu­spren­dė kreip­tis į mi­nis­trą pir­mi­nin­ką ir siū­ly­ti aps­vars­ty­ti Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) va­do­vo Žyd­rū­no Plyt­ni­ko tin­ka­mu­mą ei­ti par­ei­gas.   Plačiau »

1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29   |   30   |   31   |   32   |   33   |   34   |   35   |   36   |   37   |   38   |   39   |   40   |   41   |   42   |   43   |   44   |   45   |   46   |   47   |   48   |   49   |   50   |   51   |   52   |   53   |   54   |   55   |   56   |   57   |   58   |   59   |   60   |   61   |   62   |   63   |   64   |   65   |   66   |   67   |   68   |   69   |   70   |   71


VĮ Valstybinių miškų urėdija
Trakų regioninis padalinys

Miškininkų g.8, Rubežių k., LT-21143 Trakų raj.
Įmonės kodas 132340880
PVM kodas LT323408811

Tel. 528-32306
Faksas 528-32307
El.paštas

Darbo laikas I-IV 7.30-16.30, V 7.30-15.15
Pietų pertrauka 11.30-12.15