Naujienos


2013 06 06 | ES PARAMA – MIŠKO PRIEŠGAISRINIAMS MECHANIZMAMS
Viena iš Trakų miškų urėdijos veiklos funkcijų – visų nuosavybės formų miškų, esančių miškų urėdijos teritorijoje, apsauga nuo gaisrų. Be miško gaisrų savalaikio pastebėjimo ir operatyvaus užgesinimo, svarbus vaidmuo tenka prevencinėms priemonėms.   Plačiau »

2013 06 05 | Aplinkos ministerijos informacija: Valstybė gaus naudos ir iš ligi šiol nepanaudotų miškų
Vyriausybė protokoliniu sprendimu pritarė Aplinkos ministerijos siūlymui valstybinius miško sklypus, rezervuotus nuosavybės teisėms atkurti, bet tam nepanaudotus, priskirti valstybinės reikšmės miškams ir perduoti juos patikėjimo teise valdyti valstybės įmonėms miškų urėdijoms.   Plačiau »

2013 06 04 | Miškus patikimai saugo gaisrų stebėjimo kameromis
Užsienio valstybinių miškų apsaugos patirtis rodo, kad gaisrų miškuose plitimą per pusę sumažinti pavyko tik įrengus antžemines automatines jų stebėjimo sistemas.   Plačiau »

2013 05 23 | Svarstė gaisrų prevenciją - suabejojo VPT
Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, 2013 m. gegužės 22 d. iš­klau­sęs Ge­ne­ra­li­nės miš­kų urė­di­jos pa­aiš­ki­ni­mus dėl prieš­gais­ri­nės ste­bė­se­nos sis­te­mos ko­ky­bės, ne­ti­kė­tai nu­spren­dė kreip­tis į mi­nis­trą pir­mi­nin­ką ir siū­ly­ti aps­vars­ty­ti Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) va­do­vo Žyd­rū­no Plyt­ni­ko tin­ka­mu­mą ei­ti par­ei­gas.   Plačiau »

2013 05 22 | Pasitarimas dėl prekybos apvaliąja mediena
Šių metų gegužės 21 dieną įvyko kasmetinis Generalinės miškų urėdijos pasitarimas prekybos apvaliąja mediena klausimais.   Plačiau »

2013 05 22 | Seimo nariai bandys išklibinti Ž. Plytniko kėdę
Viešųjų pirkimų tarnybos bandymai aiškintis, ar Generalinė miškų urėdija neiššvaistė 44 mln. litų vokiškai miškų priešgaisrinės apsaugos įrangai, gali nemaloniai atsirūgti tarnybos vadovui Žydrūnui Plytnikui.   Plačiau »

2013 05 15 | Pradėti 2013 metų Nacionalinės miškų inventorizacijos lauko darbai
Balandžio pabaigoje pradėti 2013 metų Nacionalinės miškų inventorizacijos (NMI) lauko darbai. Per septynis mėnesius bus išmatuotas 3281 pastovus apskaitos barelis visoje Lietuvos teritorijoje.   Plačiau »

2013 05 15 | Ministras: šiukšlintojus sutramdys tik padidinti įkainiai
Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis pasirašė įsakymo projektą, kuriame įkainiai už atliekų išmetimą į aplinką didinami dešimtimis kartų.   Plačiau »

2013 05 15 | Švarūs miškai – atgaiva sielai
Visą gegužės savaitę Lietuvos miškuose vyko švarinimosi akcija “Darom 2013“   Plačiau »

2013 05 10 | Žievėgraužis tipografas gali egzaminuoti miškininkus
Valstybinės miškų tarnybos vykdomas žievėgraužio tipografo monitoringas rodo, kad vėl susidarė prielaidos šio kenkėjo masiniams židiniams. Jų vystymosi eiga primena prieš 20 metų buvusio eglynų džiūvimo pradžią.   Plačiau »

2013 05 10 | Nemokamos konsultacijos miško savininkams
Aplinkos ministerija jau trečius metus organizavo konkursą, kurio nugalėtojas įsipareigojo nemokamai per metus pakonsultuoti 500 miško savininkų jų miško valdoje, konsultantui su miško savininku nuvykstant į valdą.   Plačiau »

2013 05 10 | Dėl medienos pardavimo užvirė aistros
Ketinimai skubiai priimti Miškų įstatymo pataisas džiugina medienos perdirbimo įmones, tačiau varo į neviltį valstybinius ir privačius miškininkus bei prekiautojus mediena.   Plačiau »

2013 05 09 | Šių metų gegužės 7 d. įvyko miškų urėdų tarybos valdybos posėdis
Posėdyje dalyvavo miškų urėdų tarybos valdybos pirmininkas ir jo pavaduotojas, Generalinės miškų urėdijos vadovybė bei Generalinės miškų urėdijos kolegijos koordinatoriai regionuose.   Plačiau »

2013 05 08 | Aptartas neteisėtos veiklos miškuose prevencijos stiprinimas
Trakuose Generalinės miškų urėdijos ir Trakų miškų urėdijos balandžio 17 d. organizuotame pasitarime aptarti neteisėtos veiklos valstybiniuose miškuose prevencijos stiprinimo klausimai.   Plačiau »

2013 05 07 | Koks darbas laukia miškininkų, Lietuvai pirmininkaujant ES Taryba
,,Mūsų girių“ pirmajame šių metų numeryje trumpai buvo pristatyta bendroji informacija apie Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai, užsimenant apie tai, kad pagrindinis pirmininkavimo darbas koncentruosis ES Tarybos darbo grupių, kurių iš viso yra maždaug 250, posėdžiuose.   Plačiau »

1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24   |   25   |   26   |   27   |   28   |   29   |   30   |   31   |   32   |   33   |   34   |   35   |   36   |   37   |   38   |   39   |   40   |   41   |   42   |   43   |   44   |   45   |   46   |   47   |   48   |   49   |   50   |   51   |   52   |   53   |   54   |   55   |   56   |   57   |   58   |   59   |   60   |   61   |   62   |   63   |   64   |   65   |   66   |   67   |   68   |   69   |   70


VĮ Valstybinių miškų urėdija
Trakų regioninis padalinys

Miškininkų g.8, Rubežių k., LT-21143 Trakų raj.
Įmonės kodas 132340880
PVM kodas LT323408811

Tel. 528-32306
Faksas 528-32307
El.paštas

Darbo laikas I-IV 7.30-16.30, V 7.30-15.15
Pietų pertrauka 11.30-12.15