Apie mus


Lietuvio sąmonėje miškas, gamta nuo seno užėmė ypatingai svarbią vietą. Tikėta, kad medžiai ir augalai yra gyvos būtybės. Giria buvo šventa mūsų protėviams. Ją apdainuodavo dainose, apie ją sudėjo legendas, padavimus, mitus. Didžiausias mūsų protėvių rūpestis buvo išsaugoti gamtą, kurioje gyveno, kuri juos maitino ir šildė. Į XXI amžių įžengusi žmonių karta gali pagrįstai didžiuotis protėvių palikimu, tačiau jai tenka ir didžiulė atsakomybė už žaliojo žemės rūbo ateitį.
Miškas tai paslaptingas ir itin sudėtingas gyvas organizmas, kuriame vyksta daugybė tarpusavyje susijusių gyvybinių procesų. Jie susiklostė per tūkstantmečius, sudarydami tam tikrų dėsningumų grandinę, nepažeidžiant bendrojo Gamtos dėsnio. Miške auga žolė ir krūmai, medžiai, veisiasi gausybė mažiausių mikroorganizmų ir bakterijų, vabzdžių ir grybų. Miškas - paukščių ir žvėrių namai. Neapdairiai pažeidę nors vieną amžinojo ciklo grandį, galime padaryti miškui ir visai gyvajai gamtai nepataisomą žalą.
Svarbiausioji šiandienos miškininkų pareiga yra išsaugoti Lietuvos girias našias ir gražias, ūkininkauti taip, kad miškas netaptų tik resursų šaltiniu, priemone vien materialiniams poreikiams tenkinti, o teiktų šalies žmonėms įvairiapusę naudą, mokytų meile ir pagarba pagrįstu santykių su gamta.
To ir siekia Trakų miškų urėdijos miškuose ūkininkaujantys miškininkai, pristatantys savo darbus atkuriant, saugant ir puoselėjant miškus, kuriuos paliks ateinančioms kartoms.
Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės rytų ir pietryčių girios pirmą kartą aprašytos 1636 m.
Po Lietuvos - Lenkijos valstybės padalijimo 1795 m., pietryčių Lietuvos teritoriją prijungus prie Rusijos imperijos, tuometiniai Trakų miškai priklausė Vilniaus gubernijai ir juos administravo gubernijos miškų skyrius per girininkų valdomas girininkijas.
Trakų miškų urėdija buvo įsteigta 1922 m., valdė 19589 ha miškų plotą, kuris buvo paskirstytas 7 girininkijoms. Be to miškų urėdija vykdė ir 1973 ha privačių miškų priežiūrą.
Pagal fizinį - geografinį rajonavimą miškų urėdijos miškai patenka į 2 rajonus. Pietryčių lygumos, kuri dar vadinama Dainavos lyguma, teritorijoje susitelkę Trakų, Rūdiškių, Ropėjų, Žeronių, Paluknio bei dalis Lentvario girininkijų miškų. Šiaurės vakarinė mažiau miškinga ir žymiai kalvotesnė miškų urėdijos teritorijos dalis yra Pietų Lietuvos (Dzūkų ir Sūduvos) aukštumoje. Šioje aukštumoje telkiasi Aukštadvario, Onuškio, Jagelonių, Semeliškių girininkijų miškai.
Trakų padalinio teritorijoje esantys miškai yra penkių savivaldybių teritorijose: Trakų rajono -56069 ha, Vilniaus rajono - 334 ha, Prienų rajono - 85 ha, Elektrėnų - 5651 ha, Vilniaus miesto - 338 ha ir priskirti 10 girininkijų: Aukštadvario, Lentvario, Jagelonių, Onuškio, Paluknio, Ropėjų, Rūdiškių, Semeliškių, Trakų, Žeronių.

MIŠKŲ NUOSAVYBĖ
Šiuo metu Trakų padalinio teritorijoje yra 62477 ha miškų.
Valstybinės reikšmės miškas 29,2 tūkst.ha arba 46,7%, privatūs miškai 24 tūkst.ha arba 38,4%, miškai rezervuoti nuosavybės teisių atstatymui 9,3 tūkst.ha arba 17%.

 

 

MEDYNŲ PLOTAS PAGAL VYRAUJANČIAS MEDŽIŲ RŪŠIS VALSTYBINĖS REIKŠMES MIŠKUOSE
Valstybinės reikšmės miškuose vyrauja spygliuočių medynai, kurie sudaro 85% visų medynų ploto. Pušynai 58%, eglynai 27% , beržynai 7%, drebulynai 1%, ąžuolynai 2%, juodalksnynai 2% ir kiti (uosynai, klevynai, liepynai, baltalksnynai) 3%.

 

 

 VĮ Valstybinių miškų urėdija
Trakų regioninis padalinys

Miškininkų g.8, Rubežių k., LT-21143 Trakų raj.
Įmonės kodas 132340880
PVM kodas LT323408811

Tel. 528-32306
Faksas 528-32307
El.paštas

Darbo laikas I-IV 7.30-16.30, V 7.30-15.15
Pietų pertrauka 11.30-12.15