Saugokime miško kelius


Trakų miškų urėdijos teritorijoje yra 996 km miško kelių, iš jų 680 km - urėdijos valdomuose valstybinės reikšmės miškuose. Vyrauja keliai su žvyro danga ir gruntiniai keliai. Jie naudojami pagamintai medienai išgabenti, gaisrų gesinimo automobiliams pravažiuoti bei kitoms miškų ūkio reikmėms. Taip pat šiais keliais važinėja ir miško lankytojai, poilsiautojai, vietos gyventojai, privačių miškų savininkai. LR Miškų įstatymas nustato, kad naudotojai privalo tausoti miško kelius, o šių kelių priežiūrą ir remontą turi atlikti miško valdų valdytojai, savininkai ar naudotojai teisės aktų nustatyta tvarka. Mūsų urėdijoje miško keliai remontuojami ir prižiūrimi Trakų miškų urėdijos bei Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis. Tai yra daug lėšų reikalaujantis darbas. Vien per pastarąjį penkmetį šiam tikslui panaudota 3,2 mln. litų. Deja, prasidėjus pavasariniam polaidžiui, intensyviai sunkiasvore medienos išvežimo ar žemės ūkio technika eksploatuojami keliai greitai sugadinami, neretai tampa visiškai nepravažiuojami, jais susisiekimui negali naudotis tose vietovėse gyvenantys žmonės. LR vyriausybė savo nutarimu yra nustačiusi, kad vietinės reikšmės kelio savininkai ar valdytojai gali laikinai apriboti eismą arba uždaryti kelią per polaidį ar kitais atvejais, kai gali būti sugadinta kelio danga, be to draudžiama savališkai miško kelyje, kelio juostoje ar kelio apsaugos zonoje sandėliuoti medieną be kelio savininko leidimo.
Trakų miškų urėdija, kaip miško kelių savo teritorijoje valdytoja, kol kas nenumato miško kelių uždarymo polaidžio metu, tačiau ragina visus privačių miškų savininkus, ūkininkus, kitus gyventojus atsakingai naudotis miško keliais, atsižvelgti į realią kelio dangos situaciją, gera valia laikinai atsisakyti sunkių krovinių pervežimų, siekiant išsaugoti šių kelių būklę. Pavasarinio polaidžio metu nustačius, kad miško keliai yra neleistinai eksploatuojami ir gadinami, Trakų miškų urėdija, bendradarbiaujant su Trakų ir Elektrėnų savivaldybėmis, bus priversta imtis kraštutinių teisės aktais numatytų priemonių, t.y. apriboti arba laikinai visiškai nutraukti eismą atskiruose miško kelių ruožuose arba miškų masyvuose. Tai įpareigoja daryti ir LR vyriausybės nutarimas.

Trakų miškų urėdijos informacija


VĮ Valstybinių miškų urėdija
Trakų regioninis padalinys

Miškininkų g.8, Rubežių k., LT-21143 Trakų raj.
Įmonės kodas 132340880
PVM kodas LT323408811

Tel. 528-32306
Faksas 528-32307
El.paštas

Darbo laikas I-IV 7.30-16.30, V 7.30-15.15
Pietų pertrauka 11.30-12.15