JMB sambūrio veikla


Lietuvos miškininkų sąjungos Jaunųjų miško bičiulių sambūris yra savarankiška moksleivių organizacija, vienijanti besidominčius gamta, miškininkyste, miškininko profesija, padedančius miškininkams ir privačių miškų savininkams prižiūrėti miškus, saugoti augaliją ir gyvūnija, pažinti miško vystimosi principus, norinčius skleisti miškosaugines idėjas šalies gyventojų tarpe moksleivius.
Lietuvoje tokia ar panašia veikla užsiimančios organizacijos pradėjo kurtis jau 1975 metais ir vadinosi mokyklinėmis girininkijomis. Pirmoji mokyklinė girininkija Trakų rajone buvo įsteigta Paluknio vidurinėje mokykloje. Kiek vėliau mokyklinės girininkijos, kurias globojo Trakų miškininkai susikūrė Onuškio bei Rūdiškių mokyklose. Mokyklinėms girininkijoms pritvirtintas 1127 - 1469 ha miško plotas. Jose dirbo 75 - 120 moksleivių. Nuo 1981 m. veikė darbo ir poilsio stovykla. Mokiniai gyveno buvusioje Antakalnio girininkijoje Ąžuolijų kaime. Nuo 1983 m. kasmet buvo organizuojama I pamainos dieninė darbo ir poilsio stovykla Paluknio girininkijoje. 1987 metais Trakų miško pramonės ūkyje veikė 3 mokyklinės girininkijos su 95 nariais.
1992 metais vykusiame Lietuvos miškininkų sąjungos II suvažiavime buvo pasiūlyta atgaivinti jaunųjų miškininkų veiklą. Sudarytos penkios zoninės Jaunųjų miško bičiulių rėmimo tarybos, miškų ūkio ministro įsakymu patvirtinta respublikinė rėmimo taryba.
Miškų urėdijos, vadovauvosi 1995 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl miško fondo sudarymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo" ir dalį fondo lėšų skyrė jaunųjų miško bičiulių veiklai remti.
1997 metais po miškų sistemos reorganizacijos jaunųjų miško bičiulių rėmimo tarybos pirmininku patvirtintas Žemės ir miškų ūkio ministerijos Miškų departamento direktorius. Jaunųjų miško bičiulių būreliai ir mokyklinės girininkijos suvienytos į Jaunųjų miško bičiulių sambūrį (JMBS), kurio pagrindiniai tikslai yra: ugdyti vaikų gebėjimą pažinti, saugoti ir globoti mišką, jo augaliją ir gyvūniją; propaguoti miškininko profesiją , puoselėti tautines miškosaugines tradicijas ir papročius; ugdyti ekologinę kultūrą, pilietiškumą, savarankiškumą saugant, prižiūrint ir atkuriant mišką, globojant jo fauną ir florą; mokyti moksleivius bendrauti ir bendradarbiauti su savo šalies ir užsienio moksleiviais, besidominčiais miškosauginėmis problemomis; skatinti stebėti, tirti ir analizuoti miške vykstančius reiškinius, daryti išvadas.
Šiuo metu Trakų miškų urėdija globoja 11 jaunųjų miško bičiulių būrelių, iš jų du jaunųjų miško bičiuliukų tuntus.
Trakų miškininkų globojami moksleiviai aktyviai dalyvauja įvairiuose akcijose, konkursuose, neakivaizdinėse pamokėlėse, platina priešgaisrines ir gamtosaugines skrajutes, susipažįsta su miškininko profesija ne tik teoriškai, bet ir praktiškai, miške su globėjais atlikdami įvairius darbus: renka kankorėžius, giles, sodina medelius, tveria skruzdėlynus, žiemą globoja miško žvėris ir paukščius, pavasarį kelia inkilus, talkina prižiūrint rekreacinius objektus, tvarkant pakeles, renka informaciją apie Trakų miškuose esančius retus augalus bei gyvūnus.
Mokyti vaikus pažinti, saugoti ir tausoti mišką, gamtą - didžiausia mūsų investicija į ateitį.
 
  VĮ Valstybinių miškų urėdija
Trakų regioninis padalinys

Miškininkų g.8, Rubežių k., LT-21143 Trakų raj.
Įmonės kodas 132340880
PVM kodas LT323408811

Tel. 528-32306
Faksas 528-32307
El.paštas

Darbo laikas I-IV 7.30-16.30, V 7.30-15.15
Pietų pertrauka 11.30-12.15