Miško pažaidos


Vieni svarbiausių miško apsaugos uždavinių - saugoti mišką ir jo išteklius nuo neteisėtų veiksmų: savavališko miško kirtimo, miško naudojimo tvarkos pažeidimų, miško išteklių grobstymo, miško teršimo, šiukšlinimo, miško padegimo, naminių gyvulių daromos žalos.
Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę miško naudojimo reikalavimus, traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, padarę žalos miško valdytojų, savininkų ir naudotojų miškui, kitam turtui ir teisėtiems interesams ar miškui, kaip aplinkos objektui, privalo visiškai ją atlyginti arba, jeigu yra galimybė, atkurti iki pažeidimo buvusią būklę. Nuostolių apskaičiavimo tvarką nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.
Miškų urėdija turi teisę pareikšti ieškinius dėl neteisėta veika padarytos žalos miškui.
Siekiant užkardinti aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimus, VĮ Trakų miškų urėdija kiekvienais metais organizuoja įvairias prevencines priemones. Miškų urėdo įsakymu yra patvirtinta mobili grupė, kuri nuolat vykdo reidus, siekiant išaiškinti pažeidėjus, kartu su policijos, aplinkos apsaugos, mokesčių inspekcijos pareigūnais tikrina medienos apdirbimo įmones, medieną gabenančius automobilius.
Dažniausiai valstybiniuose miškuose pasitaikantys pažeidimai, kuriuos išaiškina miškų urėdijos valstybiniai miškų pareigūnai yra savavališkas medžių ir krūmų kirtimas, naikinimas arba žalojimas, atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų nevykdymas, savavališkas miško želdinių ir jaunuolynų naikinimas arba žalojimas, išlaužų, išvartų ir nukirstų medžių pasisavinimas, priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų, miško lankymo taisyklių ir medžioklės taisyklių pažeidimai.

  

 


 
 
 


VĮ Valstybinių miškų urėdija
Trakų regioninis padalinys

Miškininkų g.8, Rubežių k., LT-21143 Trakų raj.
Įmonės kodas 132340880
PVM kodas LT323408811

Tel. 528-32306
Faksas 528-32307
El.paštas

Darbo laikas I-IV 7.30-16.30, V 7.30-15.15
Pietų pertrauka 11.30-12.15