Miško atkūrimas ir medynų ugdymas


MIŠKO ATKŪRIMAS IR ĮVEISIMAS 

Želdant kasmet miškų urėdija atkuria apie 220 ha miškų, iš jų pušies želdiniais - apie 100 ha, eglės - apie 90 ha. Taip pat sodinami ąžuolo, juodalksnio, beržo želdiniai. Daugumoje sodinami mišrūs spygliuočių su lapuočių ir krūmų priemaiša želdiniai. Apie 20-30 ha kirtaviečių atkuriama žėlimo būdu, taikant žėlimą skatinančias priemones. Šiuo būdu atkuriama drėgnose augavietėse iškirstos plyno kirtimo biržės arba dviejų atvejų kirtimais kertami pušynai. Žemės ūkiui netinkamose žemėse kasmet įveisiama po 15-20 ha naujų miškų. Želdinių ir žėlinių atsodinimo darbai kiekvienais metais atliekami apie 120-200 ha plote. Miško atkūrimui ir įveisimui naudojami miškų urėdijos medelyne išauginti sodmenys.


Kasmet želdinių priežiūros darbai atliekami 800-900 ha plote, tame tarpe nepageidaujamos augmenijos pašalinimas atliekamas 600-650 ha plote. Pasodinti ąžuoliukai nuo žvėrių pažeidimų apsaugomi vielos tinklo tvoromis bei plastiko apsaugomis, spygliuočių želdiniai tepami repelentais. Želdinių ir žėlinių apsaugos nuo žvėrių darbai kasmet atliekami 300-400 ha plote.

 


 

 

JAUNUOLYNŲ UGDYMAS
Siekiant suformuoti ūkiškai vertingus, produktyvius ir atsparius medynus, miškų urėdijoje nemažas dėmesys skiriamas jaunuolynų ugdymo kirtimams. Kasmet yra išugdoma apie 780 ha medynų, iš jų jaunuolynų ugdymo kirtimais - 320 ha, retinimo kirtimais - 140 ha, einamaisiais kirtimais - 320 ha.
 VĮ Valstybinių miškų urėdija
Trakų regioninis padalinys

Miškininkų g.8, Rubežių k., LT-21143 Trakų raj.
Įmonės kodas 132340880
PVM kodas LT323408811

Tel. 528-32306
Faksas 528-32307
El.paštas

Darbo laikas I-IV 7.30-16.30, V 7.30-15.15
Pietų pertrauka 11.30-12.15