Miško selekcija ir sėklininkystė


Trakų miškų urėdijoje valstybinės reikšmės miškuose yra 11271 ha I selekcinės grupės medynų. Pirmos selekcinės grupės pušynų yra 8330 ha, eglynų - 1476 ha, beržynų - 651 ha, ąžuolynų 334 ha. Žeronių girininkijoje 1992 metais išskirti du 54,2 ha ploto pušies genetiniai draustiniai. Siekiant juose atkurti genetinius išteklius, 2004 ir 2005 metais vykdyti atkuriamieji kirtimai, kartu taikant žėlimą skatinančių priemonių kompleksą. 2005 metais išskirtas 4,8 ha ploto pušies sėklinis medynas Ropėjų girininkijoje. Eglės sėkliniai medynai išskirti Jagelonių girininkijoje - 6,6 ha, Semeliškių girininkijoje - 6,3 ha, Lentvario girininkijoje - 15,7 ha. Beržo sėkliniai medynai atrinkti Rūdiškių girininkijoje - 2,5 ha ir Semeliškių girininkijoje - 7,1 ha. Ąžuolo sėklinis medynas išskirtas Jagelonių girininkijoje. Jo plotas - 5,0 ha. Pušies rinktiniai medžiai parinkti Onuškio, Žeronių ir Aukštadvario girininkijose (7 vnt.), eglės - Jagelonių girininkijoje (3 vnt.), beržo (2 vnt.) ir liepos (5 vnt.) - Semeliškių, juodalksnio (4 vnt.) - Žeronių girininkijoje.

Rūdiškių girininkijoje 1970-1975 metais įveista pušies sėklinė plantacija, kurios dabartinis plotas yra 21,9 ha. Atnaujinant šią plantaciją, jos ribose 1997 metais įveista 6,4 ha ploto antros kartos pušies sėklinė plantacija, o 2007 metais - dar 5,8 ha ploto pušies sėklinė plantacija.

2008 metais įveista 6,9 ha ploto eglės sėklinė plantacija Rūdiškių girininkijoje ir 2,4 ha ploto juodalksnio sėklinė plantacija Paluknio girininkijoje. Tais pačiais metais Paluknio girininkijoje įveisti eglės bandomieji želdiniai, kurių tikslas - atlikti paprastosios eglės 3 ir 6 kilmės rajonų rinktinių medžių ir 7 populiacijų palikuonių adaptyvumo ir produktyvumo tyrimus.

Miškų urėdijoje kiekvienais metais sėklinėse plantacijose yra paruošiama 20-30 kg pušies sėklų. Iš sėklinių arba pirmos selekcinės grupės medynų paruošiama apie 1000 kg ąžuolo gilių, 10 kg beržo, 5-10 kg juodalksnio sėklų. Esant derėjimui, yra kaupiamos eglės sėklų atsargos. Be to, kasmet yra paruošiama 5-10 kg liepos, apie 20 kg klevo bei apie 40-50 kg kitų medžių ir krūmų sėklų. 
 


Lietuvos miško sėklinės bazės sąvadasVĮ Valstybinių miškų urėdija
Trakų regioninis padalinys

Miškininkų g.8, Rubežių k., LT-21143 Trakų raj.
Įmonės kodas 132340880
PVM kodas LT323408811

Tel. 528-32306
Faksas 528-32307
El.paštas

Darbo laikas I-IV 7.30-16.30, V 7.30-15.15
Pietų pertrauka 11.30-12.15